Kvakovce - stránka občanov obce

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

 • Počet obyvateľov : 419

 • Rozloha obce: 3 364 ha

 • Prvá písomná zmienka: r.1345

 • Nadmorská výška: 217 m n.m

 • Starosta obce:  -

 
 
Aktuality zo života obce

aktualizujeme ....

 

21. december 2015 - POZOR - Uznesenie č.3C/417/2015 zo dňa 16/12/2015 vykonateľné 21/12/2015 ukladá poľovníckemu združeniu Vimberok-Hardanová, zdržať sa výkonu práva poľovníctva v Poľovníckom revíre Vimberok a to až do pravoplatného ukončenia konania a vedeného na Okresnom súde vo Vranove n/T. Prosíme občanov, aby v prípade pobytu poľovníkov v tomto revíre kontaktovali políciu. Ide totiž o pytliactvo.


 
ani skutočnú adresu obecného úrade nevie definovať (viac...)
 
A zase sa niečo podarilo po druhé!!!!!!!! (viac...)
 
A zase sa niečo podarilo .....
Z tohto dokumentu jasne vyplýva, že krajska prokuratúra podala upozornenie obci Kvakovce pre porušenie zákona. (viac...)
 

Predvolebná kampaň "šikovného" starostu ...

Počas svojej predvolebnej kampane  jeden z kandidátov na starostu v Kvakovciach  Ján Tutko  tvrdí, že rozsudok v prípade zamestnankyne  obce  p. Čikotovej  je neplatný, lebo vraj  obec  sa odvolala. Preto občanom poskytujeme  rozsudok Krajského súdu  v Prešove, ktorý jednoznačne konštatuje, že pracovný pomer p.Anny Čikotovej  trvá.   Žalobu na náhradu mzdy súd vylúčil na samostatné konanie a rozhodnutie, kde bude rozhodnuté aj o trovách tohto konania.

rozsudok krajského súdu


Na strane č. 5  poučenie :
Proti  tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.

Záver nech si každý občan urobí sám.

 

19. september 2013 - A dačo sa opäť nepodarilo, kto toto zaplatí? (viac...)

 

24.5.2013 - A opäť si priplatíme - (viac...)

 

 • Kvakovská GORILA pokračuje novým dôkazom

Po preukázateľne sfalšovaných stavebných denníkoch prinášame ďalší dôkaz o tom, že verzia, ktorú prezentovali občanom Kvakoviec starosta obce Ján Ondovčák s Jánom Tutkom sa nezakladá na pravde. Ich verzia má ďalšiu vážnu trhlinu v podobe nového dôkazu, ktorý zverejňujeme práve dnes.


 

 • Starosta Ondovčák predložil kontrole preukázateľne sfalšované doklady

Aj obec Kvakovce má svoju goriliu kauzu. Podarilo sa nám totiž získať dokumenty podporené videonahrávkou, ktoré potvrdzujú, že doklady, ktoré predložil starosta obce kontrole, boli celé sfalšované.  Takáto kauza v histórii Kvakoviec v takomto objeme ešte nikdy nebola. Prišiel čas na to, aby Ján Ondovčák so svojim zástupcom Jánom Tutkom povedali verejnosti, kde skončilo viac ako 200 tisíc EUR, ktoré obec zaplatila pod ich vedením za výstavbu kanalizácie. (viac...)

 

Pripomeňte si kvakovčania Kvakovské fašiangy zo dňa 12. – 13. februára 2010 keď bol starosta obce pán Kolesar a porovnajte ich s fašiangmi zo dňa 2. februára 2013 keď je starosta obce pán Ondovčak.
 

Zistili sme: " že aj také faktúry sme dostali a vyplatili, ale nič sme neurobili ..."
faktúra za rok 2011
(stiahnite si tento dokument) 


V stredu 25.január 2012 sa konalo obecné zastupiteľstvo:

Dôvod: Odvolať kontrolóra
(narazila kosa na kameň, či?)
stiahni 

Uznesenie 6.december 2011 - V nadväznosti na článok pod názvom "Vladislav Kolesár napadol referendum o odvolaní z funkcie" by som chcel zdôrazniť, že uznesenie o zastavení trestného stíhania nadobudlo právoplatnosť 2. novembra 2011, čo je dôkazom toho, že p. Kapraľ a poslanci OZ povýšili svoje osobné záujmy vedené nenávisťou voči mne nad záujem obce. Neboli ochotní rešpektovať výsledky riadnych volieb a spolupracovať s riadne zvoleným starostom.
Pred voľbami ste od p. Kapraľa dostali obálku s listom, ktorého nadpis znel: " Pravda zvíťazí, pravde čas nevadí." Mal pravdu. Preto môžem vyhlásiť, že v čase schvaľovania uznesenia o NÁVRHU VZN O MIESTNOM REFERENDE NEBOL ZÁKONNÝ DÔVOD NA JEHO VYHLÁSENIE!!! Je mi úprimne ľúto, že v snahe o moje odvolanie sa poslanci nechali uniesť osobnou nenávisťou nezohľadňujúc prezumpciu neviny a nemali záujem o riadne prešetrenie podozrení, čím mnohých z Vás uviedli do omylu.   

Vladislav Kolesár


 

Vladislav Kolesár napadol referendum o odvolaní z funkcie.
(viac .... článok z Vranovských novín)

 
Ako by mal správne fungovať urbariát?
Príloha č.1 (6MB - pdf)
Príloha č.2 (9MB - pdf)

 

Vyjadrenie Vladislava Kolesára kčlánku uverejnenom dnes 22.09.2011 na stránke Domaša City pod názvom „Odvolaný starosta vulgárne zaútočil na 12. ročné dieťa“. (viac...)


 

12. september 2011 - Stanovisko Vladislava Kolesára

Kandidovať som sa rozhodol slobodne, tak ako aj ostatní kandidati. Podľa Ústavy SR každý občan, ktorý splńa podmienky ma právo kandidovať do volenej funkcie. Verejne vyzývam p.Kapráľa aby preukazal pravdivosť svojich tvrdení vo svojom článku "Reakcia kontrolóra" na svojej súkromnej stránke Domaša City z dňa 11.9.2011.


 

12. september 2011 - A máme po hrádzi (viac...)

 

22.august 2011 - I tak še da, i tak še da ... a pozemok bude môj (stiahni prílohu)

 
15. august 2011 - Príspevok z Vranovských novín (stiahni prílohu)

 
25. jún 2011 - Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy

Na oficiálnej stránke obce sa nachádzajú všetky možné informácie od varenia guľášu až po vyháňanie bobra, ale podstatná informácia o vyhlásení termínu volieb v obci tam chýba. Preto si dovoľujeme Vám túto informáciu poskytnúť. Prinášame ROZHODNUTIE predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa majú konať 5. novembra 2011.

(stiahni dokument)


 
27. jún 2011
Reakcia p. Vladislava Kolesára na list roznesený po obci Kvakovce.
 

texty a pripomienky zo stránky www.kvakovce.eu pred referendom t.j.15.apríla 2011

 

Príhovor starostu obce Vladislava Kolesára k občanom pred konaním referenda v obci Kvakovce

 
Reakcia starostu obce k obvineniam na stránke www.domasacity.sk a v liste roznesenom poslancami obce.
 
List chatárov pre obyvateľov Kvakoviec. (viac...)


 
Odpoveď pre "zvedavú"
Reakcia p. Ščerbovej na diskúsiu na stránke p.Kapráľa. (viac...)

 
Nové video - výkopové práce na Domaši

 
20.marec 2011 - Píšete nám  -
Kvakovčania chcem Vám ukázať ako Vaša obec Kvakovce bola zviditeľňovaná v minulosti a v súčastnosti.
1. Zviditeľňovanie obce Kvakovce  podľa starostu obce  Vladislava Kolesára v minulosti (video č.1, video č.2)

2. Zviditeľňovanie obce Kvakovce podľa hlavného kontrolora Mgr.Radovana Kapraľa a poslancov obecného zastupiteľstva v súčastnosti. (obr.1)
 
14.marec 2011 - II. Vyjadrenie starostu obce ku vykonanej kontrole hlavného kontrolóra obce.

(viac....)


 
10.marec 2011 - Vyjadrenie starostu obce ku vykonanej kontrole hlavného kontrolóra obce.

(viac...)


 

17. február 2011 - Píšete nám - Veľmi zaujímavý email  sme dostali do našej schránky - Odpočet za roky 1998-2004. Email od občanov (viac...)

 
18. február 2011 - Obecné zastupiteľstvo - Na základe ustanovenia paragrafu 12 odst.1 písm. a/ zákona č. 369/1990 O obecnom zriadení paragrafu 13 tohoto zákona sa uskutoční zasadnutie OZ .

(pozvánka)

 

"Poslanci už čoskoro rozhodnú - čaká ich voľba kontrolóra." Dňa 17.01.2011 obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach  vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra obce Kvakovce. Do stanoveného termínu uzávierky predkladania prihlášok za hlavného kontrolóra .....

(viac...)

 
12. február 2011 - Fotogaléria z obce - túto galériu nám poskytol občan našej obce (viac...)
 
12. február 2011 - Píšete nám - Email od občanov (viac...) 
8.február 2011 - Návrh VZN - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe určenie a výške úhrady za opatrovateľskú službu v obci Kvakovce. (dokument) 
8. február 2011 - Fotogaléria z obce - túto galériu nám poskytol občan našej obce

(viac...)
 

Vážení občania,
Po mojom odvolaní z funkcie starostu obce do ktorej som bol zvolený občanmi obce v riadnych voľbách v roku 2010 , v referende  o ktorom rozhodli, nie občania, ale 5. (slovom piati) poslanci obce a následnom zmanipulovanom referende začali títo 5. poslanci viesť šikanovanie nielen proti mne, ale aj mojej rodine cez podávanie rôznych trestných  oznámení. Tieto sa ukázali vykonštruované ( umelo vytvorené ) a preto boli zo strany polície zamietnuté.
Okrem trestných oznámení podali na mňa aj žalobu na náhradu škody 6 000 €  o ktorej rozhodoval okresný súd vo Vranove n/T, ten žalobu obce zamietol.
Proti tomuto rozsudku sa obec odvolala.   Krajský súd v Prešove rozsudok okresného súdu vo Vranove nad Topľou potvrdil. To znamená, že som obci  žiadnu škodu nespôsobil.
Podávať trestné oznámenia, odvolávať sa proti rozsudkom okresného súdu, nie je žiadny problém , ak títo 5. poslanci to neplatia zo svojich peňazi , ale peniazi Vás občanov obce Kvakovce. Preto sa pýtam aj vo Vašom mene aké kroky vykoná terajší zastupujúci  starosta obce p. Tutko, proti vtedajšiemu zastupujúcemu starostovi obce p. Dupaľovi, ktorý tie peniaze vrátil. Tie peniaze však nepatrili ani jemu, ani ostatným poslancom.
K tomu konkrétnemu prípadu by som chcel ešte poznamenať, že vrátením  dotácie bez akéhokoľvek relevantného dôvodu spôsobil p. Dupaľ obci Kvakovce škodu na majetku obce vo výške 6000 €. K tejto škode treba pripočítať súdne  trovy za prehratý súdny spor, súdne poplatky za podaný návrh žaloby a odvolania ako aj odmena právneho zástupcu obce .
Pýtam sa, zaplatí túto spôsobenú škodu zo svojich p. Dupaľ ?Obec Kvakovce

Obecný úrad Kvakovce 88
094 02 Slovenská KajňaTel./fax: 057/44941 54
057/488 63 81

Úradné hodiny:

Pondelok - Piatok
7.30 - 12.00 hod.
12.30 - 15.30 hod.
Obedňajšia prestávka

12.00 - 12.30 hod.

Fotogaléria obce
Vitajte na stránkach obce Kvakovce

Ležia v južnej časti Ondavskej vrchoviny, v nadmorskej výške okolo 200 m.n.m.  Keď si šľachtici z Rozhanoviec v roku 1363 rozdelili majetky panstva hradu Čičava, vtedy k panstvu patrila aj dedina Kvakovce. Dedina bola založená  šoltýsom podľa zákupného práva, od 15. storočia mala dedina maďarský názov Nemethkanyo. Na konci 16. storočia bola dedina majetkom panstva Čičava a jej pánom bol Štefan Báthory. V roku 1658 patrila Barkócyovcom, na konci 17. storočia Jánovi Gyuricskovi a Petrovi Soósovi.

Ako vybaviť
 • zaplatiť dane a rôzne poplatky

 • osvedčiť podpis, fotokópie dokumentov

 • potvrdenie na účely posúdenia nároku príspevku na bývanie

 • prihlásenie na trvalý pobyt

 • prvý občianský preukaz - potvrdenie o pobyte

 • zakúpiť odpadové nádoby

viac ...
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky